Berichten

Start Bestuur WIB Ons nieuwsblad Agenda Fotoalbum Links Problemen? Artikels in de pers Boeken Berichten Bijenvriendelijke planten Inhoud ledenbladen Vlaamse Imkersbond Inlichtingen vragen Cursus

13/08/2022 bijgewerkt

Waswafels maken

Een video gemaakt door Coolen Gilles met onderwerp: het maken van waswafels

Aziatische hoornaar


Hoe ziet hij eruit? een filmpje

Hoe kunnen we die bestrijden?

1. zoek het nest,

Maak een wiekpot: benodigdheden

Als we een wiekpot geplaatst hebben, proberen we bij het bezoek van een Az. Hoornaar, hem te merken:een foto

Waarom? Dan kunnen we bij het nieuwe bezoek nagaan of het een gemerkt exemplaar is:

Als het een gemerkt exemplaar is, dan kunnen we bij het wegvliegen, de vluchtroute noteren en tegelijkertijd de tijd tussen vertrek en nieuwe terugkeer.

Als we nu de wiekpot op een andere plaats zetten bv. iets meer zuidelijker, en de gemerkte hoornaar komt daar op bezoek, dan hebben we een nieuwe vluchtroute te noteren en evenzo noteren we weer de tijdspanne tussen wegvliegen en terugkomst.

Als nu de lijen kruisen, dan hebben we reeds een idee, waar het nest zich zou kunnen bevinden,

We kunnen evenwel de wiekpot, of een nieuwe, terug verzetten naar een andere plaats.

Komt daar een Az. Hoornaar op af, weerom vliegrichting noteren en en de tijd registreren,

Kruisen de vluchtlijnen nu, dan kunnen we dat gebied gaan bezoeken en doorzoeken, in struiken, gras, oude vervallen tuinhuisjes en bomen etc,

Kunnen we het nest localiseren dan geven we alle gegevens door aan:

2. Vespa Watch, die gaan instaan voor de opruiming en afvoer.

Dus nooit zelf het nest aanraken, ze zijn zeer gevaarlijk en vallen massaal aan, dus levesbedreigend.Bestrijdingsadvies varroa

 


Samenvattend verslag van het overleg van 14 september 2016 met de imkersbonden naar aanleiding van problemen met bijenbroed. FOD Volksgezondheid.

  Problemen met bijenbroed verslag FOD